Welkom bij Stichting Memoriaal

Stichting Memoriaal is in 1997 opgericht met het doel literatuur en kunst in de ruimste zin des woords te bevorderen. De naam Memoriaal is gekozen omdat het in de eerste instantie ging om de uitgave van twee herdenkingsboeken, te weten voor Chris Dekker en Selina Pierson. Chris Dekker en Selina Pierson behoorden tot de vriendenkring van de Duitse dichter in ballingschap Wolfgang Frommel.

In de loop der jaren zijn daarnaast allerlei interessante initiatieven ontwikkeld. Boekuitgaven worden of door de Stichting zelf gerealiseerd of in commissie aan bestaande uitgeverijen toevertrouwd of in samenwerking daarmee uitgegeven.