< Terug naar overzicht

cover Conrad M. Stibbe, Stella Ruhe en anderen

Heinz Aufrecht

Impressies van vrienden

64 pp. Het boekje HEINZ AUFRECHT(1925-2007),IMPRESSIES VAN VRIENDEN, bevat vijf bijdragen van diverse auteurs in het Nederlands (in totaal 31 pagina’s) en een uitvoerige verhandeling (23 pagina’s) in het Duits, speciaal ten behoeve van zijn Duitstalige familie en vrienden, waarin op eigen wijze herinneringen van de auteur (Christiane Kuby) zijn vermengd met vertalingen van de toespraken gehouden bij de crematie. Bovendien is het boekje geïllustreerd met talrijke foto’s van Heinz, daterend van omstreeks 1945 tot zijn oude dag. Redactie en vormgeving zijn van Stella Ruhe Producties, Amsterdam.
Uitgave: Memoriaal-Cahiers 2008 ISBN: 978-90-806849-6-6

€ 8.00

Bestel via E-mail

Het verzenden van het bestelde boek zal plaatsvinden zodra het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op een van de rekeningen van Stichting Memoriaal, waarvan u de gegevens kunt vinden op de informatiepagina.